پارس

  • مدیر - صادقی
  • تهران - منطقه 9 - بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) - بین خیابان فتح 9 و 11 - پ. 317 - ک.پ : 1387679883
ارزیابی