صادقی

  • تهران - منطقه 7 - اجاره دار (خواجه نظام الملک) - پایین تر از پلیس - بعد از کوچه ماندگار - پ. 967/2 - ک.پ : 1637944573