امیدی

  • مدیر - علی رضا امیدی
  • تهران - منطقه 18 - بزرگراه آزادگان - جنب پل صنعی خانی - بازاره آهن مکان - فاز 4 شرقی - پ. 849
کلمات کلیدی :

آهن

|

ساختمانی

|

صنعتی

|

فروش آهن

ارزیابی