شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت

  • مدیر - آقا کثیری
  • تهران - منطقه 3 - میرداماد - بین شنگرف و حصاری - پ. 152