کهمان (قند و شکر)

  • مدیر - رحیمی
  • مرکزی - اراک - منطقه صنعتی شماره 2 (ایبک آباد) - خ. ارغوان دوم
مدیر فروش - رحیمی منفرد

ایران - مرکزی - اراک
)
ارزیابی