ثامن الائمه - شعبه مرکزی میانه - کد 140

  • آذربایجان شرقی - میانه - م. آزادی