پارسا سرویس - نمایندگی جنرال الکتریک

  • مدیر - شاهرخ
  • تهران - منطقه 11 - کارگر جنوبی - بن بست مهستان - برج مهستان - ط. ششم - واحد 607 - ک.پ : 1313936189
  • ، ،
ارزیابی