دکتر محمدحسن فرشاد

  • تهران - منطقه 1 - شریعتی - بالاتر از پل رومی - پ. 1878 - ساختمان پزشکان - ط. سوم - ک.پ : 1963816145
مستقردر :

ارزیابی
دکتری خوب وخوش اخلاق وپزشک معالج درخصوص ارتوپدی واستخوان ومفاصل میباشد علیرضا : دکتری خوب وخوش اخلاق وپزشک معالج درخصوص ارتوپدی واستخوان ومفاصل میباشد
آقای دکتر عزیز اگر یادتان باشد در سال88 با مراجعه به مطب شما از شهر اهواز از ناحیه لگن سمت راست درد شدیدی داشته که پس از4 ماه کشیدن درد به شما مراجعه کرده وبه تشخیص جنابعالی مبتلا به a-v-m شدم که در بیمارستان پارسیان تهران عمل را انجام دادی و خوشبختانه موفق آمیز بود و خوب شدم . دکتر عزیز امسال در سال92 مشابه همان درد در ران وکلن واستخوان پای چپ خو د پیدا کردم که گاما اسکن انجام دادهام ودرست برعکس گامای سال 88 میباشد.دوست داشتم نظر شما در این خصوص بدانم ولی ایمل شما را نداشتم .باتشکر از شما
دکتری خوب وخوش اخلاق وپزشک معالج درخصوص ارتوپدی واستخوان ومفاصل میباشد علیرضا : دکتری خوب وخوش اخلاق وپزشک معالج درخصوص ارتوپدی واستخوان ومفاصل میباشد
آقای دکتر عزیز اگر یادتان باشد در سال88 با مراجعه به مطب شما از شهر اهواز از ناحیه لگن سمت راست درد شدیدی داشته که پس از4 ماه کشیدن درد به شما مراجعه کرده وبه تشخیص جنابعالی مبتلا به a-v-m شدم که در بیمارستان پارسیان تهران عمل را انجام دادی و خوشبختانه موفق آمیز بود و خوب شدم . دکتر عزیز امسال در سال92 مشابه همان درد در ران وکلن واستخوان پای چپ خو د پیدا کردم که گاما اسکن انجام دادهام ودرست برعکس گامای سال 88 میباشد.دوست داشتم نظر شما در این خصوص بدانم ولی ایمل شما را نداشتم .باتشکر از شما
دکتری خوب وخوش اخلاق وپزشک معالج درخصوص ارتوپدی واستخوان ومفاصل میباشد علیرضا : دکتری خوب وخوش اخلاق وپزشک معالج درخصوص ارتوپدی واستخوان ومفاصل میباشد
آقای دکتر عزیز اگر یادتان باشد در سال88 با مراجعه به مطب شما از شهر اهواز از ناحیه لگن سمت راست درد شدیدی داشته که پس از4 ماه کشیدن درد به شما مراجعه کرده وبه تشخیص جنابعالی مبتلا به a-v-m شدم که در بیمارستان پارسیان تهران عمل را انجام دادی و خوشبختانه موفق آمیز بود و خوب شدم . دکتر عزیز امسال در سال92 مشابه همان درد در ران وکلن واستخوان پای چپ خو د پیدا کردم که گاما اسکن انجام دادهام ودرست برعکس گامای سال 88 میباشد.دوست داشتم نظر شما در این خصوص بدانم ولی ایمل شما را نداشتم .باتشکر از شما
دکتری خوب وخوش اخلاق وپزشک معالج درخصوص ارتوپدی واستخوان ومفاصل میباشد علیرضا : دکتری خوب وخوش اخلاق وپزشک معالج درخصوص ارتوپدی واستخوان ومفاصل میباشد
آقای دکتر عزیز اگر یادتان باشد در سال88 با مراجعه به مطب شما از شهر اهواز از ناحیه لگن سمت راست درد شدیدی داشته که پس از4 ماه کشیدن درد به شما مراجعه کرده وبه تشخیص جنابعالی مبتلا به a-v-m شدم که در بیمارستان پارسیان تهران عمل را انجام دادی و خوشبختانه موفق آمیز بود و خوب شدم . دکتر عزیز امسال در سال92 مشابه همان درد در ران وکلن واستخوان پای چپ خو د پیدا کردم که گاما اسکن انجام دادهام ودرست برعکس گامای سال 88 میباشد.دوست داشتم نظر شما در این خصوص بدانم ولی ایمل شما را نداشتم .باتشکر از شما