دکتر محمدابراهیم صافی

  • تهران - منطقه 8 - بزرگراه رسالت - نرسیده به چهارراه سرسبز - پ. 660 - ک.پ : 1648784761
مستقردر :

بیمارستان صدر - تامین اجتماعی (به آفرین) - بیمارستان تخصصی چشم پزشکی
ونک - کلینیک چشم پزشکی
ارزیابی