کارخانه مرجان

  • اصفهان - برخوار - دولت آباد - جاده دولت آباد - 3 کیلومتر بعد از تاکسیرانی - ک. آجر شاهین
  • ،
ارزیابی