فردوسی

  • مدیر - فتاح صدیقی
  • تهران - منطقه 12 - فردوسی - خ. تقوی - ک. بهداشت - ک.پ : 1145654145
  • ، ، ،