الماس

  • مدیر - بهرام طاهری
  • تهران - منطقه 12 - ناصرخسرو - ک. خدابنده لو - پاساژ میثاق - واحد. 10 - ک.پ : 1116657978
  • ، ، ،