بزرگ فرخ - نمایندگی کارال

  • تهران - منطقه 22 - بزرگراه تهران کرج - کیلومتر 14 - شهرک پیکان شهر - بازارچه بالا - پ. 7 و 8 و 9 - ک.پ : 1496743119
  • ، ،