رشید

  • مدیر - هوشنگ مرادزاده
  • تهران - منطقه 18 - شادآباد - خ. 22 بهمن - پ. 18