دکتر داود طالبیان

  • تهران - منطقه 11 - جمهوری - چهارراه گلشن - پ. 652 - ط. دوم - ک.پ : 1318645395
مستقردر :

بیمارستان ساسان - بیمارستان
بیمارستان نجمیه - بیمارستان
ارزیابی