مرکز رسیدگی به امور مساجد

  • تهران - منطقه 11 - جمهوری - خ. دانشگاه جنوبی - نبش کوچه عطارد - پ. 5 - ک.پ : 1316713499
زیرمجموعه‌ها :

مرکز رسیدگی به امور مساجد - حوزه گلستان و رباط کریم - نهادها، سازمان ها و موسسات تابعه رهبری
مرکز رسیدگی به امور مساجد - شهرستان ری - نهادها، سازمان ها و موسسات تابعه رهبری
مرکز رسیدگی به امور مساجد - شهرستان کرج - نهادها، سازمان ها و موسسات تابعه رهبری
مرکز رسیدگی به امور مساجد - ناحیه 1 - نهادها، سازمان ها و موسسات تابعه رهبری
مرکز رسیدگی به امور مساجد - ناحیه بهشتی - نهادها، سازمان ها و موسسات تابعه رهبری
ارزیابی