مسعود

  • مدیر - اصغر زیرابانی
  • تهران - منطقه 16 - رجایی - بین چهارراه بعثت و شوش - ک. تژه ورد - بنگاه اخوین - پ. 19
  • ،
کلمات کلیدی :

آهن

|

آهنگر

|

آهنگری

|

فولاد

ارزیابی