شرکت ایران صنعت الکتریک

  • مدیر - محمدباقر پیرویسی
  • تهران - منطقه 9 - بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) - خ. فتح 11 - ک. دهم شرقی - پ. 1 - ک.پ : 1387678191
  • ،
ایران صنعت الکتریک - پرویسی

ایران - تهران
)
ارزیابی