ستاد مرکزی نیروی دریایی

  • تهران - منطقه 4 - م. رسالت - خ. نیروی دریایی - پادگان کوهک
زیرمجموعه‌ی :

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
ارزیابی