ثامن الائمه - شعبه چالوس - کد 195

  • مازندران - چالوس - امام خمینی - روبروی سه راه دوستگر