شرکت پیک ترابر

  • مدیر - سیدصادق نوری خراسانی
  • رباط کریم - نسیم شهر - پایانه حمل و نقل استان تهران - غرفه 48
دفتر روابط عمومی

ایران - تهران - منطقه 18 - بزرگراه فتح - خ. خلیج - خ. انبارهای عمومی - ک.پ : 1378676775
ارزیابی