انجمن اولیا و مربیان - منطقه 9

  • مدیر - فروغ
  • تهران - منطقه 15 - خاوران - خ. سادات - روبروی شرکت مخابرات - جنب دبستان حضرت فاطمه