شرکت ناموران

دانش روز تجربه دیروز
  • مدیر - احمد عطار
  • تهران - منطقه 1 - قیطریه - روبروی پارک قیطریه - خ. خراسانی - پ. 5 - ک.پ : 1938913461

شرکت ناموران در یک نگاهارائه خدمات مهندسی، تامین تجهیزات و اجرا در پروژه‌های نفت و گاز، پتروشیمی، صنایع، معادن و فلزات. انجام و عرضه خدمات فنی و مشاوره‌ای از قبیل: خدمات و مطالعات در مراحل شناسایی، توجیه فنی و اقتصادی طرحها، تهیه نقشه و اسناد و مدارک و مشخصات اجرایی طرحها، نظارت بر حسن اجرا و انجام خدمات مشاوره ای مربوط به دوره بهره برداری و نگهداری و یا مجموعه خدمات مشاوره و ساخت و انجام کلیه عملیات صنعتی و مالی و بازرگانی مربوطه.
ارزیابی
تصاویر