نامدار - فولکس

  • مدیر - نقی نامدار
  • تهران - منطقه 9 - آزادی - قبل از خیابان میمنت - روبروی دانشگاه صنعتی شریف - گاراژ زمانی - ک.پ : 1341943856