تک بام تهران

  • مدیر - اسماعیلی بنویدی
  • شهریار - جاده قدیم قم - کیلومتر 45 - بلوار حسن آباد - بن بست بلوط
  • ،
ارزیابی