شرکت صاحبان الکترونیک (اطلس سخنگو)

  • مدیر - ساره مقدم
  • تهران - منطقه 6 - کریمخان زند - نرسیده به میدان 7 تیر - پ. 62 - مجتمع تجاری اداری کریمخان - ط. هشتم - واحد 81 - ک.پ : 94561

شرکت صاحبان الکترونیک (اطلس سخنگو) در یک نگاهآدرس سایت:
www.atlasfarhang.com
مترجم جیبی اطلس سخنگو مدلAT9000
انگلیسی- فارسی ، فرهنگ اطلس نسخه 2011:
شامل جدیدترین کلمات همراه با اصطلاحات و افعال مرکب ، تعداد و اولویت معانی مطابق با دیکشنری مرجع
دیکشنری فارسی- انگلیسی ، فرهنگ اطلس نسخه 2011:
دو سویه واقعی و نمایش دیگر معانی فارسی هر معادل انگلیسی به منظور تشخیص معانی مجازی کلمات
دیکشنری انگلیسی به انگلیسی
دیکشنری جملات مثالی انگلیسی به فارسی
(73000 جمله کاربردی برای مشاهده کاربرد کلمات ، اصطلاحات و افعال مرکب در جمله)
دیکشنری جملات مثالی فارسی به انگلیسی
(73000 جمله کاربردی برای یافتن معادل های صحیح انگلیسی در مکالمه و ترجمه)
اصطلاحات (Idioms)
انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی
افعال مرکب (Phrasal Verbs)
انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی
اصطلاحات (Idioms)
انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی
افعال مرکب (Phrasal Verbs)
انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی
ضرب المثلها (Proverbs)
انگلیسی- فارسی و فارسی- انگلیسی
واژگان آزمونهای TOEFL, IELTS, GRE, MBA
قیمت مصرف کننده:675000 تومان

مترجم جیبی اطلس سخنگو مدل SD990i:
حاوی 9 زبان و دهها دیکشنری مرتبط
تلفظ کلمات انگلیسی ، فارسی و زبان های دیگر
صفحه نمایش" 3.5 رنگی و لمسی
دیکشنری ها :
انگلیسی- فارسی ، فرهنگ اطلس نسخه 2011:
شامل جدیدترین کلمات همراهبا اصطلاحات و افعال مرکب ، تعداد و اولویت معانی مطابق با دیکشنری مرجع
دیکشنری فارسی- انگلیسی ، فرهنگ اطلس نسخه 2011:
دو سویه واقعی و نمایش دیگر معانی فارسی هر معادل انگلیسی به منظور تشخیص معانی مجازی کلمات
دیکشنری کامل Oxford Advanced Learner s 7th Edition
دیکشنری کامل Collins Advanced Learner s
دیکشنری Collins Thesaurus
(کلمات مترادف و متضاد)
دیکشنری Collins English Usage
(کاربرد کلمات در جمله همراه با مثال)
اصطلاحات Collins (جستجوی اصطلاحات با هر کلمه موجود در آنها)
اصطلاحات (Idioms)
انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی
افعال مرکب (Phrasal Verbs)
انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی
ضرب المثلها (Proverbs)
انگلیسی- فارسی و فارسی- انگلیسی
9 دیکشنری:
مترادف ، متضاد ، اصطلاحات روزمره ، اینترنت ، آناتومی ، واژگان ، تصویری ، انیمیشنی و اختصارات انگلیسی دیکشنری های چند زبانه
148 فیلم آموزشی کوتاه با زیرنویس فارسی و انگلیسی
غلط یاب املایی و آوایی برای مشاهده املاء صحیح کلمات
موتور جستجوگر: جستجوی کلمات مرتبط با یک کلمه
جستجوی اصطلاحات انگلیسی و فارسی با هر یک از کلمات موجود در آنها
جستجوی هم عرض: امکان مشاهده معانی فارسی یا انگلیسی هر کلمه انگلیسی فقط با یک کلیک (در همه دیکشنری ها)
کتاب الکترونیک (E-BOOK) و نمایش متون تحت ویندوز ، اینترنت و متونOCR شده و مشاهده معانی هر کلمه انگلیسی فقط با یک کلیک
آموزش گرامر انگلیسی به 2 زبان انگلیسی و فارسی همراه با آزمونهای عمومی و تخصصی تا سطح TOEFL و IELTS
جملات مکالمه ای در موقعیتهای گوناگون
تلفظ کلمات فارسی (برای زبان آموزان فارسی و فرزندان ایرانی خارج از کشور)
قابلیت خواندن متون انگلیسی ، افعال بی قاعده ، امتحانات انگلیسی ، جملات مثالی ، دیکشنری شخصی ، ارگانایزر دو زبانه ، MP4 ,MP3 Player, Flash آلبوم عکس ، تبدیل مقیاسها و تبدیل نرخ ارز ، ارتباط با رایانه ، بازیهای رایانه ای ، ماشین حساب معمولی و علمی ، اوقات جهانی و شرعی ، تقویم میلادی و شمسی ، افزایش حافظه با SD و دهها قابلیت دیگر در زبان انگلیسی
قابل استفاده از سطوح مقدماتی تا بالاتر از TOEFL, IELTS
قیمت مصرف کننده:785000 تومان

مترجم جیبی اطلس سخنگو مدلSD590P:
دیکشنری انگلیسی به فارسی 2013با امکان تلفظ
(فرهنگ اطلس: تعداد و اولویت بندی معانی دقیقاً مطابق با دیکشنری مرجع)
دیکشنری فارسی- انگلیسی
(فرهنگ اطلس2013: دوسویه واقعی و نمایش دیگر معانی فارسی هر معادل انگلیسی به منظور تشخیص معانی مجازی کلمات)
دیکشنری فشرده انگلیسی به انگلیسی آکسفورد
اصطلاحات (Idioms)
انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی
افعال مرکب (phrasal verbs)
انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی
ضرب المثلها (Proverbs)
انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی تعداد 6 دیکشنری دیگر:
مترادف ، متضاد ، اینترنت ، آناتومی ، واژگان ، اختصارات
غلط یاب املایی و آوایی برای مشاهده املاء صحیح کلمات
موتور جستجوگر
(جستجوی کلی در چند دیکشنری و بطور همزمان)
جستجوی اصطلاحات انگلیسی با هر یک از کلمات موجود در آنها
جستجوی هم عرض:
امکان مشاهده معانی فارسی یا انگلیسی هر کلمه انگلیسی فقط با یک کلیک (در همه دیکشنری ها)
آموزش گرامر انگلیسی
به 2 زبان انگلیسی و فارسی همراه با آزمونهای عمومی و تخصصی تا سطح TOEFL و IELTS
جملات مکالمه ای در موقعیتهای گوناگون
تلفظ کلمات فارسی
(برای زبان آموزان فارسی و فرزندان ایرانی خارج از کشور)
موتور جستجوگر
(جستجوی کلی در چند دیکشنری و به طور همزمان)
افعال بی قاعده ، اسامی جمع بی قاعده ، جملات مثالی ، آیین نگارش زبان انگلیسی ، کوته نوشته ها ، ارگانایزر کامل انگلیسی و فارسی (دفتر تلفن ، یادداشت ، قرارملاقات ، ...) ، انواع ماشین حساب معمولی و علمی ، تبدیل ارزها ، اوزان و مقیاسها ، تقویم شمسی و میلادی ، اوقات جهانی و شرعی ، کالری مواد غذایی ، ارتباط با رایانه ، بازیهای رایانه ای ، تنظیم کلمه رمز
قابل استفاده از سطوح مقدماتی تا سطح TOEFL, IELTS
قیمت مصرف کننده:395000 تومان

مترجم جیبی اطلس سخنگ مدل AT3000:
دیکشنری انگلیسی به فارسی
(فرهنگ اطلس شامل کلمات ، اصطلاحات و افعال مرکب انگلیسی ، تعداد و اولویت بندی معانی دقیقاً مطابق با دیکشنری مرجع)
دیکشنری فارسی- انگلیسی
(فرهنگ اطلس شامل کلمات ، اصطلاحات وافعال مرکب فارسی ، دوسویه واقعی و نمایش دیگر معانی فارسی هر معادل انگلیسی به منظور تشخیص معانی مجازی کلمات)
دیکشنری انگلیسی به انگلیسی
اصطلاحات (Idioms)
انگلیسی به فارسی
ضرب المثلها (Proverbs)
انگلیسی به فارسی
واژگان آزمونهای TOEFL ,IELTS ,CET4 ,CET6
موتور جستجوی افعال و واژه های انگلیسی و مشاهده معانی آنها به 5 زبان
جستجوی هم عرض و جستجوی اصطلاحات انگلیسی و فارسی با هر یک از کلمات موجود در آنها
جملات مکالمه ای
(به 3 زبان انگلیسی ، فرانسه ، آلمانی با ترجمه فارسی و تلفظ)
تلفظ کلمات پایه
دیکشنری 5 زبانه انگلیسی ، فارسی ، فرانسه ، آلمانی ، کره ای
فارسی به زبانهای دیگر از طریق کلمه انگلیسی مرجع:
فارسی- انگلیسی- فرانسه
فارسی- انگلیسی- آلمانی
فارسی- انگلیسی- کره ای
امکان ایجاد بانک کلمات مهم و دیکشنری شخصی ماشین حساب ساده و علمی
قابلیت استفاده به عنوان MP3
تبدیل واحدها ، نرخ ارز و تبدیل سیستم (دسیمال ، هگز ، باینری ، اکتال) ، اوقات جهانی ، ارتباط با رایانه ، تایمر ، تقویم میلادی و کلید دسترسی فوری به برنامه ها
قابل استفاده از سطوح مقدماتی تا پیشرفته
قیمت مصرف کننده:195000 تومان
ارزیابی