بانک ملی - شعبه قند و شکر - کد 898

  • تهران - منطقه 16 - رجایی - جنب مسافربری رجا - اداره کل قند و شکر - ک.پ : 1189813381