شرکت ایران ارض (سهامی خاص)

  • مدیر - حیدر زندی
  • تهران - منطقه 6 - م. آرژانتین - خ. نوزدهم - پ. 14 - واحد 1