شهرداری منطقه 21 - ناحیه 3

  • تهران - منطقه 21 - بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج) - کیلومتر 18 - بعد از خیابان داروپخش
کلمات کلیدی :

ادارات

|

اداره

|

سازمان

|

سازمان ها

زیرمجموعه‌ی :

شهرداری منطقه 21 - مناطق و نواحی شهرداری
ارزیابی