سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

  • مدیر - علی اصغر قائمی
  • تهران - منطقه 6 - حافظ شمالی - نبش خیابان زرتشت شرقی - ش. 563 - ک.پ : 1597713111
  • ،