شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران - ساختمان شماره 2

  • مدیر - قبادی
  • تهران - منطقه 6 - م. جهاد (فاطمی) - جنب بانک صادرات
کلمات کلیدی :

وزارت خانه

|

وزارتخانه

زیرمجموعه‌ی :

وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت صنعت، معدن و تجارت
ارزیابی