والفجر (مانومتر)

  • مدیر - داود حبیبی
  • تهران - منطقه 15 - افسریه - شهرک والفجر - بلوک a - ک. دوم اشرفی اصفهانی - پ. 98
ارزیابی