پردیس سینما تماشا

  • مدیر - سردار آزاد داور
  • تهران - منطقه 18 - یافت آباد غربی - م. معلم - خ. مداین - جنب کاوشکده معلم
  • ، ،
ارزیابی