شرکت تک سا

  • مدیر - رادان - رحیمی
  • تهران - منطقه 11 - انقلاب - چهارراه کالج - نبش خیابان البرز 2 - ط. چهارم - واحد 2