7 تیر (برق و متالوژیک و نقشه کشی و نقشه برداری)

  • مدیر - برزگر
  • تهران - منطقه 15 - شهرک مسعودیه - 20 متری ابومسلم خراسانی - روبروی خیابان قائم - ک.پ : 17887
  • ،