شهید جعفری (دوره اول)

  • مدیر - عرب خواه بوری
  • تهران - منطقه 15 - افسریه - 20 متری - خ. 15 متری دوم - خ. 7