علی 110

  • تهران - منطقه 10 - آذربایجان - بین خیابان خوش جنوبی و قصرالدشت - جنب مسجد حضرت علی - ک.پ : 1345648611