ستاره

  • مدیر - علی اصغر هوشمند
  • تهران - منطقه 16 - رجایی - ایستگاه ورزشگاه - روبروی شهرداری منطقه 16 - پ. 421 و 423 - ک.پ : 1831864985