دکتر شهرام فیروزبخش

  • تهران - منطقه 6 - بلوار کشاورز - بیمارستان امام خمینی - ک.پ : 14198
  • ،