ثامن الائمه - شعبه خلیج فارس - کد 251

  • خوزستان - خرمشهر - کوی طالقانی - خ. خلیج فارس