ثامن الائمه - شعبه سرباز - کد 202

  • کرمان - کرمان - سرباز - طبقه همکف درمانگاه 12 امام