دکتر محمدرضا بخشایی

  • مدیر - محمدرضا بخشایی
  • تهران - منطقه 6 - کریمخان زند - خ. به آفرین - بیمارستان صدر - ک.پ : 1593666594