شرکت مهندسی گویان افزار

  • مدیر - علی بهزادرضایی
  • دماوند - رودهن - پردیس - پارک فناوری پردیس - خ. نوآوری - پ. 145
  • ،

شرکت مهندسی گویان افزار در یک نگاهطراحی ، ساخت و تجهیز سوییچهای مخابراتی PCM/TDM و تکنولوژی IP - سرویسهای Voice Mail ، Fax Server - تلفنهای تصویری و WiFi
ارزیابی