ش. 310 - حاج علی، مهدی

  • مدیر - مهدی حاج علی
  • تهران - منطقه 7 - نامجو (گرگان) - نبش چهارراه عظیم پور - پ. 470
  • ،