برج سبز

  • تهران - منطقه 8 - جانبازان (گلبرگ) شرقی - بین رشید و بزرگراه باقری
کلمات کلیدی :

پاساژ

|

مجتمع تجاری

ارزیابی