بادپا - شعبه فرهنگسرای اشراق - کد 1366

  • تهران - منطقه 4 - تهرانپارس - فلکه دوم - خ. ناهیدی (جشنواره) - فرهنگسرای اشراق - خ. نقدی - پ. 41
ارزیابی