قاسم کریمی

  • تهران - منطقه 10 - خوش جنوبی - نرسیده به خیابان هاشمی - پ. 538 - ک.پ : 1346838315
کلمات کلیدی :

قصابی

|

گوشت

ارزیابی