دکتر حسین حسن زاده نمین (طب سالمندان)

  • مدیر - حسین حسن زاده نمین
  • تهران - منطقه 10 - خوش جنوبی - بین خیابان امام خمینی و هاشمی - پ. 488 - ط. دوم - ک.پ : 1346845984
ارزیابی