الکترو فریدون

  • مدیر - فریدون آقایی دوست
  • تهران - منطقه 11 - قزوین - خ. غفاری - پ. 219 و 221 - ک.پ : 1333713714
  • ،