کارخانه پارس حیان (کرم و خمیردندان)

  • مدیر - امیرحسین خشایار دانایی
  • قزوین - البرز - شهر صنعتی البرز - حکمت هشتم - خ. ابوریحان بیرونی